FFmpeg, her türlü çevrimiçi akış hizmetlerinde yaygın olarak kullanılan ses ve video kaydı, dönüşümü ve akışını sağlamak için popüler bir açık kaynak çözümüdür.

Bu yazımızda sizinle  bir CentOS 6/7 sunucusuna FFmpeg nasıl yüklenir bunu paylaşıyor olacağız:

Ön Koşullar

  • Yeni kurulmuş bir CentOS 6 veya CentOS 7 sunucu örneği.
  •  Bir sudo kullanıcısı.

Adım 1: Sistemi güncelleyin

sudo yum install epel-release -y

sudo yum update -y

sudo shutdown -r now

Adım 2: Nux Dextop YUM repo’yu kurun

Şimdilik CentOS için resmi FFmpeg rpm paketleri bulunmamaktadır. Bunun yerine, işi bitirmek için üçüncü parti(taraf) bir YUM repo, Nux Dextop kullanabilirsiniz.

CentOS 7’de, Nux Dextop YUM repo’sunu aşağıdaki komutlarla kurabilirsiniz:

sudo rpm --import http://li.nux.ro/download/nux/RPM-GPG-KEY-nux.ro

sudo rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/nux-dextop-release-0-5.el7.nux.noarch.rpm

CentOS 6 için başka bir sürüm kurmanız gerekir:

sudo rpm --import http://li.nux.ro/download/nux/RPM-GPG-KEY-nux.ro

sudo rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el6/x86_64/nux-dextop-release-0-

2.el6.nux.noarch.rpm

Adım 3: FFmpeg ve FFmpeg geliştirme paketlerini kurun

sudo yum install ffmpeg ffmpeg-devel -y

Adım 4: Test sürüşü

  • Confirm the installation of FFmpeg:
  • FFmpeg kurulumunu onaylayın:

ffmpeg

Bu komut, sisteminizde kurulu FFmpeg hakkında ayrıntılı bilgi sağlar. Yazma anında, Nux dextop’u kullanarak yüklenen FFmpeg sürümü 2.6.8’dir.

FFmpeg hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz şunu girin:

ffmpeg -h

2) mp3 ses dosyasını bir ogg ses dosyasına dönüştürün.

FFmpeg kullanırken uygun parametreleri belirlemeniz gerekir. Örneğin, aşağıdaki komutları kullanarak bir mp3 dosyasını ogg dosyasına dönüştürebilirsiniz:

cd

wget https://archive.org/download/MLKDream/MLKDream_64kb.mp3

ffmpeg -i MLKDream_64kb.mp3 -c:a libvorbis -q:a 4 MLKDream_64kb.ogg

3) Bir flv video dosyasını  mp4 video dosyasına dönüştürün.

İşte flv’tan mp4’e kayıpsız dönüştürme örneği:

cd

wget https://archive.org/download/beeenieilp/beeen.flv

ffmpeg -i beeen.flv -y -vcodec copy -acodec copy beeen.mp4

Bu konumuzun sonuna geldik. Okuduğunuz için teşekkürler.

The post CentOS üzerinde FFmpeg nasıl kurulabilir? appeared first on Adveyer.Com | Blog.