Ağ arabirim kartı için UUID’ler (Evrensel Benzersiz Tanımlayıcı) aşağıdaki komutu (CommandShell) kullanarak oluşturulabilir:

uuidgen [device]

Örnek( CommandShell ):

uuidgen eth0

Ardından, NIC yapılandırma dosyanıza ekleyebilirsiniz (arayüz eth0 varsayılarak):

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Aşağıdaki (NIC yapılandırma dosyasını) ekleyin / değiştirin:

UUID=[uuid]

Bitti.

The post RHEL / CentOS’ta ağ arabirimi için UUID nasıl oluşturulur? appeared first on Adveyer.Com | Blog.